สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนผู้เข้าชม 13120 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร 

  • โครงสร้างและการจัดองค์กร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่น 

  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ประกาศผลประกวด - สอบราคา 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (4) คู่มือหรือคําสั่ง 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน 

  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น 

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ

  • ไม่พบข้อมูล

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น