homekeyboard_arrow_rightกิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคใต้”

กิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคใต้”

📌NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
📌จัดกิจกรรม “Open Innovation Fast Track ภาคใต้” เมื่อวันที่ 24 และ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ Bayaco co-working space จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้น สำหรับเตรียมพร้อมการขอรับทุนนวัตกรรมแบบเปิดของสำนักงาน

ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนวัตกรรมคืออะไร การพัฒนาโครงการนวัตกรรม กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่เคยได้รับทุนสนับสนุน การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด และการเตรียมตัว Pitching Concept Idea 

📌 โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วม Pitching Concept Idea มากกว่า 20 ราย