homekeyboard_arrow_rightงานแถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562

งานแถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมงาน "แถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562"
พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน
1.ผู้ประกอบการ (ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช.) ร่วมฟังกลไกต่อยอดการเติบโตทางการเงินใน Growth Program
2.ผู้ประกอบการ (Smart SME/Startup) ได้รับคำปรึกษาในการขอทุนสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ สนช. ภายในงานทันที
3.ผู้ประกอบการ ร่วมรับฟัง "การเปิดตัวข้อรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าปี 2562"

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok King Power

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/m518Lj
*สนช.ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด