homekeyboard_arrow_rightกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”

กิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”

สนช.จัดให้สำหรับผู้ประกอบการมาร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงานในโครงการ Open Innovation กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”
วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.nia.or.th/forum_1 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มีนาคม 2561

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่านสนใจจะนำเสนอเพื่อขอรับทุน สนช.