homekeyboard_arrow_rightงานสัมมนาการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

งานสัมมนาการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่