ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 ม.ค.
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้


1. ชุมชนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล ของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ตำบลเจ้าท่า ตำบลโพนงาน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง ตำบลดงลิง ตำบลธัญญา ตำบลหนองแปน และตำบลโคกสมบูรณ์
1) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ
2) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
3) นวัตกรรมด้านการตลาดสินค้าชุมชน เช่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)
4) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ
5) นวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
6) นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน เช่น การออกแบบลวดลายและย้อมสีผ้า กระบวนการผลิตยืดอายุขนมจีน การกำจัดเชื้อราหรือระงับเชื้อราในเส้นกก การผลิตบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
7) นวัตกรรมปศุสัตว์ประมง เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล เป็นต้น


2. ชุมชนคลองปากประ จังหวัดพัทลุง 
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ตำบลลำปำ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน 
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  
2) นวัตกรรมด้านการประมงและปศุสัตว์ เช่น ปลาลูกเบร่
3) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
4) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ
5) นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน เช่น กระจูด ข้าวนาเล เป็นต้น


3. ชุมชนแม่ร่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยผา ตำบลจองคำ ตำบลห้วยโป่ง ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป๋ และตำบลห้วยปูลิง
1) นวัตกรรมด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ถั่วลายเสือ กระเทียม บุก เป็นต้น
2) นวัตกรรมตลาดสินค้าชุมชน 
3) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ (ไต)
4) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ เช่น การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์เพื่อสุขภาพ


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่  https://social.nia.or.th/service/support/


31 ม.ค.
เปิดรับสมัครแล้ว!! "นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน"
ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"

ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 ประจำภาคเหนือตอนบน 1 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคเหนือตอนบน 1  รับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564 สามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adicet.cmru.ac.th/SID

31 ม.ค.
🗣เปิดรับสมัครแล้ว! FOUNDER APPRENTICE 2021 ระดับอาชีวศึกษา
⚙️ถึงเวลาแล้วที่เหล่าบรรดาอาชีวะ จะได้มาแสดงพลัง โชว์ศักยภาพ ทำงานจริงกับผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศ 


💡ขอแค่มีความมุ่งมั่น กล้าคิดและลงมือทำจริง พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงกับเรา ในโครงการ FOUNDER APPRENTICE 2021 ระดับอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ - 31 มกราคม 2564


🎖ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้ :
อบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR พร้อมฝึกความเป็นผู้ประกอบการใน SMEs หรือ Startup ชั้นนำ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม แก้โจทย์ทางธุรกิจ ในระยะเวลา 11 สัปดาห์ พูดคุยใกล้ชิด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจโดยมีเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และพี่ๆ FA Alumni คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะเป้าหมายอาชีพที่ใช่ตลอดโครงการ นำเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่


🔖คุณสมบัติ :
นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 1 หรือ 2
มีความสนใจนวัตกรรม ธุรกิจสตาร์ทอัพ และการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านการลงมือทำ มีความมุ่งมั่น พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


📝เอกสารที่ใช้ :
1. Resume ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ
2. คลิปวีดีโอความยาว 3-5 นาที นำเสนอไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรม
📌สมัครได้ที่ : https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/13


📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
FB : STEAM4INNOVATOR
หรือโทร (พี่ไอซ์) 0969953668
(พี่แจม) 0656235594
31 ม.ค.

ประกาศ🎉🎉 รับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ จำนวนเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท  และมีสิทธิขอยื่นรับทุนต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1.5 ล้านบาท 🤩🤩🤩


        เป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคม หรือต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน


       1.ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ 👉👉http://bit.ly/sid-64 
       2.เข้าร่วมอบรม ณ จ.อุบลราชธานี (รอประกาศรายชื่อ)
       3.นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก เหลือจำนวน 10 โครงการ
       4.เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ และรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ
       5.ยื่นข้อเสนอโครงการต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  
ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 089-2849569 หรือ 097-3353185
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564


25 ม.ค.

เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันที่ 25 มกราคม 2564 (09.00-16.30 น.)
ผ่านการประชุมออนไลน์ (Program Zoom Meeting)


Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร
- แนะนำกลไกสนับสนุน
- ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
- การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
- และการพิจารณา Concept Idea


ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Lq3KD9nF5Eb6fWJy9
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
************************************
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 มกราคม 2564 นี้
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 22 มกราคม 2564
************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
📞086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
📞095-262-8171 (คุณกนกพร)


Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด