homekeyboard_arrow_rightAgTech Battle: It’s Time to Rise up & fight

AgTech Battle: It’s Time to Rise up & fight

ถึงเวลาลุกขึ้นมาสู้กับการเฟ้นหาสุดยอด Startup ด้านการเกษตร กับการ BATTLE เพื่อค้นหาสุดยอดแนวทางการแก้โจทย์ที่ท้าทาย พร้อมทั้งโอกาสการขยายธุรกิจและพิชิตใจนักลงทุน 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน

โดยเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ ร่วมประชันกับโจทย์ที่ท้าทายของภาคการเกษตร และมีแนวทาง (Solution) ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้

โจทย์การแข่งขัน 
1. การเพิ่มผลผลิต (Improving Yields)
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Improving Productivity)
3. ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ (New Market)

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ทักษะที่จำเป็นสำหรับการหานักลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ในการระดมทุนและได้รับการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของนักลงทุน โดยจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2562
สมัครรอบแรก ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจและการลงทุน (Pitch Deck) ผ่านทางออนไลน์ได้ https://joo.gl/HdJIg

สนใจสมัครหรือติดต่อเพิ่มเติมที่ คุณทินวัฒน์ (กอล์ฟ) 02-017 5555 ต่อ 552 มือถือ 063-780 7755
อีเมล thinnawat.s@nia.or.th

#NIA #ABCcenter #Battle #Agtech #AGTECHBATTLE #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ