homekeyboard_arrow_rightเสวนาออนไลน์ในงาน Arctic15 Helsinki 2021 ภายใต้หัวข้อ “Cross-border Innovation Opportunities”

เสวนาออนไลน์ในงาน Arctic15 Helsinki 2021 ภายใต้หัวข้อ “Cross-border Innovation Opportunities”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในงาน Arctic15 Helsinki 2021 ภายใต้หัวข้อ “Cross-border Innovation Opportunities” ซึ่งจัดขึ้นโดย Arctic Startup Media 

การเข้าร่วมงานดังกล่าว ดร.พันธุ์อาจ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนระบบนวัตกรรมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มธุรกิจ Startup จากสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนบทบาทของ NIA ต่อการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ Startup ของไทยทั้งในรูปแบบของ accelerator/incubator program และงาน event เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการ Startup ของไทย และส่งเสริมการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ 

นอกจากนี้ยังมี Global Startup Hub หรือศูนย์ให้บริการสำหรับ Startup ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้บริการด้านข้อมูลธุรกิจ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เป็นต้น และการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในโครงการ Smart Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทยอีกด้วย