homekeyboard_arrow_rightNIA ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 2019 ANSO Young Scientists Forum and Zhejiang International Science and Technology Cooperation Conference

NIA ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 2019 ANSO Young Scientists Forum and Zhejiang International Science and Technology Cooperation Conference

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 2019 ANSO Young Scientists Forum and Zhejiang International Science and Technology Cooperation Conference ณ International Innovation Park of Dachuang Town, Qiantang District และ DoubleTree by Hilton Hotel Hangzhou East เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Innovation & Digital Landscapes, and Startup Scene in Thailand

โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน Scientific and Technological (S&T) Information ระหว่าง นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านดังกล่าวในอนาคตระหว่างหน่วยงานต่างๆของจีนและต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย ภายในงานยังมีการบรรยายจากนักวิชาการ และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ digital economy, healthcare, sustainable technologies, emerging technologies และ technology transfer อีกด้วย ซึ่งงานทั้ง 2 วันมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

#NIA #Innovation #Digital #Landscapes #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ