homekeyboard_arrow_rightCOVID-19 เธอว่าเราติดหรือยัง ?

COVID-19 เธอว่าเราติดหรือยัง ?


"นี่เราติดรึยังนะ ?" คำถามแรกหลังจากที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของใครหลายๆ คนในช่วง COVID-19 เพราะถึงแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น แต่บางรายกลับไม่แสดงอาการออกมา หรืออาจหายได้เองด้วยซ้ำ หากมีภูมิต้านทานที่ดี


การใช้ “แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อออนไลน์” ที่ผ่านการยืนยันโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข จะช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ในเบื้องต้นได้ วันนี้ NIA ได้รวบรวมแหล่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบออนไลน์ รวมถึงข้อแนะนำการปฏิบัติตัว หลังจากทราบผลการประเมินความเสี่ยงให้นำไปปรับใช้ในช่วงนี้อีกด้วย