homekeyboard_arrow_rightมัดรวมมาตอบให้! คลายข้อสงสัยเรื่อง “การขอทุนกับ NIA”

มัดรวมมาตอบให้! คลายข้อสงสัยเรื่อง “การขอทุนกับ NIA”


ใครอยากได้ทุน ฉันนะสิ ฉันนะสิ!


ควรสมัครโครงการไหนดี… เริ่มสมัครขอทุนต้องทำยังไง… พิจารณาโครงการใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะ…?

หลายข้อสงสัยที่ถูกถามเข้ามา วันนี้ NIA รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ “การขอทุนกับ NIA” ให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมกันไว้ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลขอทุน NIA ครั้งใหม่ ที่เตรียมเปิดรับในช่วงปลายปี 2564 นี้


สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียด in-depth ของทุนแต่ละโครงการ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

โครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” : https://econ.nia.or.th/ 

โครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม” : https://social.nia.or.th/ 

ต้องเป็น “นวัตกรรม” แบบไหน ถึงสามารถขอทุนได้

NIA ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ทุกรูปแบบ ทั้งที่จับต้องได้เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน รวมถึงนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง


โดยเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นแบ่งออกตามประเภทของนวัตกรรม ดังนี้

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

- ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ มีเอกลักษณ์และความแตกต่างจากสิ่งที่ตลาดมีอยู่

- สามารถทำเงินได้จริง มีโมเดลธุรกิจรองรับการเติบโตหลังพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ


นวัตกรรมเพื่อสังคม

- มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

- มีโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน สามารถขยายผล “นวัตกรรมพร้อมใช้” นั้น สู่พื้นที่อื่นๆ ได้จริง

โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” เชิงพาณิชย์ พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นหลักๆ 3 กลุ่ม


• โครงการทุนนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

เปิดรับข้อเสนอนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเฉพาะ โดยในแต่ละปีจะมี Theme ของนวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไป และให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท/โครงการ 

*สำหรับ Theme นวัตกรรมมุ่งเป้า ในปี 2565 จะมีการประกาศอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้


• โครงการทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

เปิดรับข้อเสนอนวัตกรรมในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท/โครงการ ซึ่งจะมีรอบการรับสมัคร 2 – 3 รอบ/ปี 


• โครงการพิเศษอื่นๆ

ตลอดทั้งปี จะมีการเปิดโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น ทุนเฉพาะด้านนวัตกรรมเกษตร ทุนเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น โดยจะมีรายละเอียดโครงการและวงเงินการสนับสนุนแตกต่างกันไป สามารถติดตามข้อมูลโครงการเหล่านี้ได้บน Facebook Fanpage ของ NIA หรือที่ https://econ.nia.or.th/ 

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ที่เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหลักๆ 2 กลุ่ม


• โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge)

เปิดรับข้อเสนอนวัตกรรม ที่เข้ามาจัดการปัญหาจากการขยายตัวของสังคมเมือง และผลกระทบโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยในแต่ละปีจะมี Theme ของนวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไป และให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท/โครงการ

*สำหรับใครที่สนใจ NIA กำลังเตรียมเปิดรับข้อเสนอเร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดได้เลยที่ https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/4128586987178596 


• โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village)

เปิดรับข้อเสนอนวัตกรรมพร้อมใช้ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการให้กับชุมชนเป้าหมาย ซึ่งส่วนมากเป็นชุมชนรายได้น้อยหรือชุมชนห่างไกล ที่เข้าถึงนวัตกรรมดีๆ ได้ยาก โดยจะมีการประกาศหัวข้อนวัตกรรมและชุมชนเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี ตัวโครงการให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท/โครงการ


สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครโครงการเหล่านี้ได้บน Facebook Fanpage ของ NIA หรือที่ https://social.nia.or.th/ 

Check ก่อน! อยากสมัครต้องตรงเกณฑ์อะไรบ้าง

•    ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

     หรือขอทุนในนาม องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ NGO

•    หากยื่นในนามบริษัทเอกชน ต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

•    ไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลล้มละลาย


รู้หรือไม่!

บุคคลทั่วไปที่มี Concept Idea หรือมี Business Model แล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมได้

เปิด Timeline ต้องผ่านอะไรบ้างก่อนจะได้รับทุน

•    สมัครออนไลน์ ที่ https://mis.nia.or.th/ 

•    นำเสนอ Concept Idea กับทีม NIA

•    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น

•    พัฒนา Proposal ฉบับสมบูรณ์ ร่วมกับ Mentor จาก NIA

•    นำเสนอ Proposal ต่อคณะอนุกรรมการ

•    ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน