homekeyboard_arrow_rightกิจกรรมในโครงการ Growth Program for Startup สัปดาห์แรก เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมในโครงการ Growth Program for Startup สัปดาห์แรก เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมในโครงการ Growth Program for Startup สัปดาห์แรกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา


โดยโครงการ Growth Program for Startup หรือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2564 (Growth Program 2021) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วตั้งแต่ได้เริ่มจัดตั้งโครงการ 

โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ Durian Corp และเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ TEDFund, สภาหอการค้าไทย, สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) บางจาก, สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), สมาคมไทยฟินเทค, SCB10x, InVent, AWS (Amazon Web Service) 


โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยพิธีเปิดโครงการซึ่ง ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 


โดยได้กล่าวถึง การปรับกระบวนทัศน์เพื่อไปสู่ชาติแห่งนวัตกรรม (Shifting Paradigm towards Innovation Nation) ซึ่งปัจจุบันไทยได้ก้าวเข้าสู่ ยุค 4.0 ทำให้องค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่าง ต้องเกิดการ disruption เพื่อโอกาสในอนาคต (growth opportunity) และยังได้กล่าวขอบคุณเหล่าพันธมิตรโครงการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการเป็นอย่างดี 


ต่อด้วย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ และได้แนะนะถึงกลไกการทำงานของ สนช. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง 


หลังจากนั้น ทางโครงการได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และ ผู้ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร The Banker นิตยสารชั้นนำของประเทศอังกฤษให้เป็น “รัฐมนตรีคลังโลก” และ “รัฐมนตรีคลังเอเชีย” แห่งปี 2010 โดยได้แชร์ประสบการณ์การการก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้มองเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจ ได้อดีต และมุมมอง ภาพรวมของประเทศไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยที่ได้มองอนาคตว่า ชาติไทยต้องปรับเปลี่ยนโดยการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ช่วยในการสร้างเศรษฐกิจ อาทิเช่น การเกษตรไทย ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ smart farming 


ส่วนในช่วงบ่าย ได้ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee U (Thailand) Co.,Ltd) ได้มาบรรยายในหัวข้อ “Growth Hacking Strategy” และ Case study ของ Ookbee และ Joylada โดยได้แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และวิธีการในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ 


นอกจากใช้ IT ในการเติบโตของธุรกิจแล้ว การสร้าง Culture ในองค์กร และ ทีม Founder ของบริษัท ก็มีส่วนสำคัญ ในการเติบโตของธุรกิจ และ business model ที่ถูกต้องในการสร้าง revenue 


ปิดท้ายด้วย คุณพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ฟิฟธ์เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งได้มาบรรยายในหัวข้อ “How to Build Your Online Marketing team and Growth Hacking Strategy” ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Marketing ของ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของตัวเอง ให้ไปถึงผู้ใช้ หรือ ผู้ซื้อ โดยที่ พูดถึงข้อดี และข้อเสีย ของการใช้ Marketing agency ในการโปรโมตสินค้า และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ให้เรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ตัวเอง ก่อนสร้างการตลาดของบริษัทตัวเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับผู้บริโภค ให้เข้ามาใช้บริการ นำไปสู่แนวทางการทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ต่อมาในวันที่สองของกิจกรรมมีการบรรยายโดยคุณรวิวร มะหะสิทธิ์ กรรมผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “The Secret of Growth : ความลับการเติบโต ที่คุณก็ทำได้” 


ซึ่งได้พูดถึง ประสบการณ์ในการก่อตั้งบริษัท และแนวทางการการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของ B2B และ B2C เปิดมุมมอง และตัวอย่าง ในการสร้างรายได้ ด้วยทรัพยากรที่จำกัด 


ปิดท้ายวันที่สองด้วย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท นาสเก็ต รีเทล จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเติบโต และประสบความสำเร็จ : Corporate Vs Startup : Case Study Nasket” ซึ่งได้พูดถึงการสร้างการตลาดของสินค้าเทคโนโลยี ในยุคที่เป็น Tech Era ในการเลือกเข้าหากลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับสินค้าของตัวเอง และการออกสินค้าสู่ตลาดให้ ประสบความสำเร็จ เป็นที่พูดถึง และสามารถขยายตลาดได้ นอกจากนี้ ยังแนะนำ Market Strategy ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจที่ต้องการจะ Approach เพื่อเข้าไปขาย และทำให้เกิดกำไรเร็วขึ้น


โดยกิจกรรมดังกล่าวยังมีต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารได้เร็วๆ นี้