homekeyboard_arrow_rightการเสวนานวัตกรรมประเทศไทย INNOVATION THAILAND FORUM 2021 "พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย"

การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย INNOVATION THAILAND FORUM 2021 "พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย"

NIA จัดเสวนาเพื่อนำเสนอนโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย (Innovation Thailand in Times of Crisis)” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรับทราบ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยถึงบทบาทที่สำคัญของนวัตกรรมในบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างความตระหนักและและความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยสู่สากลต่อไป

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.00 น.

:: เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้ทาง ::
Youtube: NIA Channel
Facebook: NIA: National Innovation Agency

:: Hilight การประชุมนวัตกรรมประเทศไทย ::

 • การกล่าวรายงานความเป็นมาการจัดงาน โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • การกล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รับชมวิดิทัศน์ “พลิกวิกฤติด้วยนวัตกรรมไทย (Innovation Thailand in Time of Crisis)” 
 • การบรรยายพิเศษ “ความเหลื่อมล้ำกับโอกาสใหม่ที่มาพร้อมกับวิกฤติโรคระบาด”
  โดย  คุณสินี จักรธรานนท์ 
  ประธานมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
 • การบรรยายพิเศษ “โควิท-19: จุดเปลี่ยนสุขภาวะและการแพทย์ของมนุษยชาติ”
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ปกรัฐ หังสสูต
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายพิเศษ “วิถีท่องเที่ยวโลกกับสตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่”
  โดย คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ 
  นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (TTSA)
 • การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมบริการภาครัฐ: คำตอบของรัฐบาลแห่งอนาคต”
  โดย คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข
  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • การบรรยายพิเศษ “วิกฤติมลพิษ ... ไม่ได้หายไป รีบแก้ก่อนที่จะสายเกิน”
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต 
  หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
 • การบรรยายพิเศษ “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต”
  โดย  คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ 
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด