homekeyboard_arrow_rightทีมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน” ณ Innovation Hub

ทีมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน” ณ Innovation Hub


NIA นำโดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยทีมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน” ณ Innovation Hub ศูนย์คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และให้คำปรึกษาการขอรับทุนดังกล่าวแบบ 1 ต่อ 1 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal Concept Pitching) เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะเดินทางยังได้เข้าพบหารือกับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฟ้นหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม "Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน" ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนกว่า 40 ราย

[สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุน]

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://mis.nia.or.th

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://open.nia.or.th/

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #OpenInnovation #SMEs #Startup