homekeyboard_arrow_rightInnovative Organization Program

Innovative Organization Program


ผู้แต่ง: -

จำนวนหน้า: 2 หน้า


รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IPO) สนับสนุนการยกระดับความสามารถในองค์กรและภาคเอกชน ให้เติมโดด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model)