homekeyboard_arrow_rightคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา


คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เข้าเยี่ยมคารวะ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ