homekeyboard_arrow_rightNIA จับมือ CAT และ TESA ร่วมลงนามเดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

NIA จับมือ CAT และ TESA ร่วมลงนามเดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล


โดยตั้งเป้าพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ผ่านศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล (Digital City Innovation Center) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านดิจิทัลผ่านพื้นที่ทดลองและการทดสอบ หรือ Sandbox 

พร้อมร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจนวัตกรรมด้านดิจิทัล เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมเมือง

#NIA #Innovation #DigitalCityInnovationCenter #DCIC #CAT#TESA