homekeyboard_arrow_right“NIA” ร่วม “SCB” ผลึกกำลัง ปั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้มแข็งด้วย “ธุรกิจฐานนวัตกรรม” ภายใต้หลักสูตร IBE รุ่นที่ 2

“NIA” ร่วม “SCB” ผลึกกำลัง ปั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้มแข็งด้วย “ธุรกิจฐานนวัตกรรม” ภายใต้หลักสูตร IBE รุ่นที่ 2

“NIA” ร่วม “SCB” ผลึกกำลัง ปั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้มแข็งด้วย “ธุรกิจฐานนวัตกรรม” ภายใต้หลักสูตร IBE รุ่นที่ 2 มุ่งหวัง ให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ สร้างความสำเร็จขององค์กรด้วยธุรกิจฐานนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy ได้ร่วมมือกับ SCB Academy ภายใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการการอบรมหลักสูตร NIA SCB Innovation-Based Enterprise หรือที่เรียกว่า IBE โดยปีนี้เป็นการจัดโครงการขึ้นเป็นรุ่นที่ 2  เพื่อมุ่งหวังเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความสำเร็จขององค์กรด้วยธุรกิจฐานนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในกลุ่มผู้เข้าอบรม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า การจัดโครงการ IBE รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 41 บริษัท โดยเรามุ่งหวังให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมในกลุ่ม SME ในภาคการผลิต และบริการ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจฐานนวัตกรรม และความพิเศษที่เพิ่มเข้ามา คือการจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญธุรกิจฐานนวัตกรรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาการทำธุรกิจฐานนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต

#NIA #SCB #Academy #Innovation #BasedEnterprise #IBE