homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมนำ 43 ผู้ประกอบการไทย จบหลักสูตร Netpreneur รุ่นบุกเบิกของอาลีบาบาหลักสูตรเข้มข้น 10 วัน

NIA ร่วมนำ 43 ผู้ประกอบการไทย จบหลักสูตร Netpreneur รุ่นบุกเบิกของอาลีบาบาหลักสูตรเข้มข้น 10 วัน


อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป ประกาศการจบหลักสูตรอบรม Netpreneur ประเทศไทยของผู้ประกอบการจำนวน 43 ราย ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ Gobi Partners

ซึ่งหลักสูตรอบรมจัดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัลให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำประโยชน์จากวิธีการบริหารธุรกิจที่หลากหลายของอาลีบาบามาผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 43 รายที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมาจากอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Enabling Services) อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ฟินเทค ท่องเที่ยว ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่พร้อมจะปรับตัวไปสู่ดิจิทัลและกลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ และมีรูปแบบเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อน

นายไบรอัน เอ หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านโครงการระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า “เราต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทยเข้าสู่โครงการ Netpreneur ของอาลีบาบา เรารู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเหล่านี้ การจบหลักสูตรเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราหวังว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้และกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนทางดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการรายอื่นให้พัฒนาธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า เป้าหมายของ NIA คือการสนับสนุนและพัฒนาระบบนวัตรรมของประเทศไทย เรามีหน้าที่เป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของชาติ NIA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรอบรม Netpreneur หลักสูตรดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการคิดของกลุ่มผู้ประกอบการ การสร้างความเข้าใจในดิจิทัลอีโคซิสเท็ม ของอาลีบาบา จะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าเมื่อกลับไปยังประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและ SMEs ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการนำมิติของดิจิทัลไปช่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโต และเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป

📍เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมรุ่นที่ 2
หลักสูตรอบรม Netpreneur ของอาลีบาบาเป็นโครงการล่าสุดที่ริเริ่มโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้ประกอบการที่มีความสามารถในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมกับหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรอบรม โดยมีเป้าหมายไปที่หลากหลายภาคส่วนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดิจัทัล หลักสูตรอบรม ได้แก่ New Economy Workshop สำหรับผู้กำหนดนโยบาย หลักสูตรอบรม eFounders สำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างดิจิทัลอีโคซิสเท็ม (eFounders Fellowship program) เครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ (Global eCommerce Talent – GET) การฟังบรรยายต่อเนื่องภายใต้หลักสูตร Alibaba Global Course (AGC) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อนักธุรกิจไทย หลักสูตรอบรม Netpreneur รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เปิดรับสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและเกณฑ์การรับสมัคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

https://activity.alibaba.com/


#NIA #Netpreneur #อาลีบาบา #สนช. #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ