homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ RISE Impact จัด IMPACT INCUBATION PROGRAM “SNOWBALL 2020!”

NIA ร่วมกับ RISE Impact จัด IMPACT INCUBATION PROGRAM “SNOWBALL 2020!”

NIA ร่วมกับ RISE Impact จัด IMPACT INCUBATION PROGRAM “SNOWBALL 2020!”
สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

ในโปรแกรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง ?

⭐️IMPACT VENTURE CLINIC
คลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเพื่อสังคม อยากได้คำแนะนำเพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและโมเดลธุรกิจ

⭐️SOCIAL INNOVATION WORKSHOP
เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้แนวคิด ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือ ทำกระบวนการใหม่ๆ ด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบออนไลน์ ที่คุณสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เอง

⭐️SOCIAL INNOVATION INCUBATION PROGRAM
โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการการทำงานอย่างเข้มข้น ตลอด 16 สัปดาห์ ร่วมกับทีม Rise Impact และ Mentor เพื่อพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมๆ กัน

⭐️IMPACT FORUM
พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกันทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน

⭐️SOCIAL INNOVATION FUNDING
เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะกับคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสมัครได้ที่
www.riseimpact.co/snowball
https://www.facebook.com/riseimpact.co/

.
#SNOWBALL #NIA #RISEImpact #SOCIAL #INNOVATION