homekeyboard_arrow_rightขอเชิญร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020 จากตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 4 ภาค

ขอเชิญร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020 จากตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 4 ภาค

✨✨มาแล้ว งานแถลงข่าว✨✨

ขอเชิญร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020

จากตัวแทนผู้จัดงานทั้ง 4 ภาค

📌ผ่าน Live สดเฟซบุ๊กจาก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) https://www.facebook.com/NIAThailand/

หรือ สถาบันการมองอนาคต https://www.facebook.com/InnovationForesight/

📌โดยมีการจัดเสวนาพิเศษจาก

คุณนนทรีย์ นิมิบุตร
กรรมการการประกวดและผู้กำกับภาพยนตร์

คุณพัฒนะ จิรวงศ์
กรรมการการประกวดและผู้กำกับสารคดีภาพยนตร์สั้น

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
08-9793 4968 (คุณพิมพ์ชนก)