homekeyboard_arrow_rightรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

👏🎊รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย🎉


ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคาร E-Park ตึก M Square อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง (MFii)


🎉(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2563)
✍️🤝คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
✍️✍️ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/Ri3GkAvuDqWRGCJb9


โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
2. กลไกการสนับสนุนงบประมาณของ สนช.
3. การเข้าระบบเพื่อสมัคร และยื่นโครงการขอรับทุน
4. การเตรียมความพร้อม และขั้นตอนการขอรับทุน (สนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท)
5. การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ
(!)ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
(!)(!) รับสมัครจำนวนจำกัด