homekeyboard_arrow_rightประกาศข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวักตกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวักตกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ

📢📢ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวักตกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/Cd9z9N83YWgMUk7D6
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้

1. กลไกการสนับสนุนทุน โครงการ OPEN INNOVATION ของ สนช. (เงินทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท)
2. วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านเว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
3. การเตรียมความพร้อมของข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง 
4. การให้คำปรึกษาโครงการเบื้องต้น โดยนักพัฒนาโครงการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
**รับสมัครจำนวนจำกัด