homekeyboard_arrow_rightนวัตกรรมเชิงพื้นที่ Area-based Innovation EP.18 | PACPODCAST

นวัตกรรมเชิงพื้นที่ Area-based Innovation EP.18 | PACPODCAST

แต่ละพื้นที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว การสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดเป็น “เมืองนวัตกรรม ย่านนวัตกรรม” ดังที่ NIA กำลังทำอยู่ 


PAC Podcast EP.18 จะพามารู้จักกับ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ หรือ Area-Based Innovation มาดูกันว่านอกจากการสร้างพื้นที่นวัตกรรมแล้ว เรามีวิธีการ เครื่องมืออะไรในการส่งเสริมและยกระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมได้บ้าง 


#NIA #Innovation #AreabasedInnovation #นวัตกรรมเชิงพื้นที่ #ย่านนวัตกรรม #เมืองนวัตกรรม #Podcast #PACPodcast