homekeyboard_arrow_rightเข้าร่วมโครงการขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"

เข้าร่วมโครงการขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายโดยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาตามบริบทของพื้นที่เป้าหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/SIDESANMSU หรือ Add Line: @915dvnfm