homekeyboard_arrow_rightNIA โชว์ความสำเร็จ สตาร์ทอัพฟู้ดเทค ในโครงการ SPACE-F พร้อมเดินหน้าส่งเสริม Deep-tech ด้านอาหาร สานฝันกรุงเทพสู่ “FoodTech Silicon Valley” .

NIA โชว์ความสำเร็จ สตาร์ทอัพฟู้ดเทค ในโครงการ SPACE-F พร้อมเดินหน้าส่งเสริม Deep-tech ด้านอาหาร สานฝันกรุงเทพสู่ “FoodTech Silicon Valley”.

NIA โชว์ความสำเร็จ สตาร์ทอัพฟู้ดเทค ในโครงการ SPACE-F พร้อมเดินหน้าส่งเสริม Deep-tech ด้านอาหาร สานฝันกรุงเทพสู่ “FoodTech Silicon Valley”


NIA ร่วมกับ Thai Union มหิดล ThaiBev Betagro และ Deloitte จัดงาน ‘SPACE-F batch 2 Accelerator Demo Day’ เพื่อนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพที่ผ่านการเร่งการเติบโตในรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SPACE-F


การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในโลกอนาคตจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงลึกหรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า “Deep-tech” มากขึ้น โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ NIA มุ่งขับเคลื่อน นอกเหนือจาก เกษตร การแพทย์ เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และไอโอที (ARI) ซึ่ง NIA ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเชิงลึก 100 รายในภูมิภาค 


ทั้งนี้ “SPACE-F” เป็นหนึ่งในโครงการที่ NIA ริเริ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยและผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์” โดยจะเน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารโลกใน 9 เทรนด์หลัก ได้แก่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตโปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต การคิดค้นส่วนผสมและสูตรอาหารใหม่ การพัฒนาวัสดุชีวภาพและสารเคมี เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร  


2 ปีที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการจำนวน 34 ราย สามารถต่อยอดขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก NIA จำนวน 4 ราย ได้แก่ MoreMeat Sesamilk Artificial Anything และ Trash Lucky นอกจากเครื่องมือด้านเงินทุนแล้ว NIA ยังมีเครื่องมือสนับสนุนและสร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมของสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการในอีกหลากหลายรูปแบบทั้งองค์ความรู้ เครือข่าย การขยายช่องทางการตลาดทั้งกับคู่ค้าทางธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และการประชาสัมพันธ์


ภายในงานมีสตาร์ทอัพที่ร่วมโชว์ผลงานทั้งสิ้น 9 ทีม ได้แก่ 

-Advanced GreenFarm เทคโนโลยีการเลี้ยง ‘ไข่ผำ’ ซูเปอร์ฟู้ดแหล่งรวมโปรตีนชั้นยอด

-Avant Meats เนื้อปลาเพาะเลี้ยงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง 

-DEZPAX แพคเกจจิ้งสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ออกแบบได้เอง ราคาย่อมเยา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-IXON Food Technology เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วยวิธีซูวี ยืดอายุเนื้อสัตว์ได้นานถึง 2 ปีที่อุณหภูมิห้อง Karana แพลนต์เบสจากขนุน รสสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อหมูจริง 

-Nitro Labs เครื่องชงกาแฟ cold brew และเครื่องดื่มอื่นโดยใช้ไนโตรเจน 

-ProfilePrint เครื่องมือวิเคราะห์รสชาติ และคุณภาพอาหารด้วย AI 

-Sophie’s Bionutrients แพลนต์เบสคุณภาพสูงจากสาหร่ายขนาดเล็กที่ปลูกในเมืองและเลี้ยงด้วยเศษอาหารจากท้องถิ่น 

-Spira เทคโนโลยีสกัดเม็ดสีฟ้าจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้แต่งเติมสีอาหารอย่างปลอดภัย และได้ผลพลอยได้เป็นผงโปรตีนจากสาหร่ายใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #innovation #FoodTech #DeepTech #SPACEF