homekeyboard_arrow_rightกลับมาอีกครั้งกับ STEAM4INNOVATOR สำหรับกิจกรรมดีๆที่มามอบให้กับน้องๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลับมาอีกครั้งกับ STEAM4INNOVATOR สำหรับกิจกรรมดีๆที่มามอบให้กับน้องๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้


โครงการ STEAM4INNOVATOR เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่นำความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรม

โดยในครั้งนี้ STEAM4INNOVATOR ได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาจัดกิจกรรมที่ TK Park จังหวัดปัตตานี ให้หัวข้อ “กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่าง Old-K ปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค” มาให้น้องๆช่วยกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุ 

น้องนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาเพิ่มทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และไม่เพียงแค่นี้ ทาง สนช จะมีการปรับเปลี่ยน content ใหม่ๆให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รอติดตามชมกันน่ะครับ

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #STEAM4INNOVATOR #DeepSouth