สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 1 Insight

News d-none 10 กุมภาพันธ์ 2565 3,686

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 1 Insight


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 78 หน้า


รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 1 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ที่จะพาไปเรียนรู้วิธีการค้นหาปัญหาที่แท้จริง หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และตั้งโจทย์ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนี้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและการใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้การเดินไปต่อในขั้นตอนถัดไปนั้นถูกต้อง