homekeyboard_arrow_rightNIA ชวนเด็กไทยสวมบท “นวัตกรน้อย” กับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 63”

NIA ชวนเด็กไทยสวมบท “นวัตกรน้อย” กับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 63”


9 - 11 มกราคม 2563 NIA ชวนเด็กไทยสวมบท “นวัตกรน้อย” กับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 63” ภายใต้ธีมบีจีซีโมเดล พร้อมร่วมสนุกแบบมีสาระในเวิร์กช็อปจำลองเป็นเจ้าของฟาร์มไข่ใน “สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้” ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม

ถนนสายวิทยาศาสตร์ปีนี้มาในธีม “BCG MODEL” เพื่อให้กลุ่มน้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยกิจกรรมที่ NIA จัดขึ้นนี้คือ “สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมทดลองเป็นนวัตกรและเป็นเจ้าของ “ฟาร์มไข่สุขล้น” นอกจากจะเป็นกิจกรรมแสนสนุกแล้วยังแฝงองค์ความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนและการดำเนินชีวิตไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการสอนเรื่องวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของ STEAM4INNOVATOR ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่

• Stage 1: รู้ลึกรู้จริงเรื่องไข่ไข่ หาต้นตอของปัญหา แบบรู้ลึกรู้จริง เพื่อแก้ไขได้อย่างตอบโจทย์

• Stage 2: สร้างสรรค์ไอเดียมหัศจรรย์ ข.ไข่ในเล้า

• Stage 3: ลงมือทำจริงสร้างรายได้จากไข่...ให้ลุงโน

• Stage 4: ผลิตและกระจายไข่...ให้ดีที่สุด

ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละฐานจะสนุกและได้รับความรู้มากแค่ไหน ต้องรีบแวะมาที่ "สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้" อาคารอุทยานนวัตกรรม ซอยโยธี

#NIA #Innovation #STEAM4INNOVATOR #ChildrenSDay