homekeyboard_arrow_rightโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2564: มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2564: มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

พร้อมหรือยัง !? กับ “ มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ ” ที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 


นวัตกรรม องค์ความรู้ที่มี ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งความรุนแรง อาชญากรรม ความเท่าเทียมทางเพศ (LGBTQ) การเคลื่อนย้ายแรงงาน รงมถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง ซึ่งทางฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับเมืองและชุมชน 2564 ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ 

https://social.nia.or.th/2020/city64/


#NIA #Social #Innovation #CityCommunityInnovationChallenge2021