homekeyboard_arrow_rightGrowth Program 2020 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563

Growth Program 2020 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563

📢ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 


💰ขอเชิญชวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ทั้งสตาร์ทอัพและ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และผลประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เติบโต รวมถึงสนใจเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขยายธุรกิจผ่านการระดมทุน หรือการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและขยายธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรมใน “GROWTH PROGRAM – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน”


📍โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


🚩รับสมัคร: วันที่ 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563  
สมัครได้ที่:  https://forms.gle/AQaojsYdrDnGczvr8
คัดเลือก - ประกาศผล:  17 - 20 สิงหาคม 2563 
สอบถามเพิ่มเติม:  ปาณิศรา คะบุศย์ 
อีเมล์ panizara@nia.or.th 
โทร. 02-017-5555 ต่อ 504, 095-495 9626