homekeyboard_arrow_right“ท่องเที่ยวไทย” อยู่อันดับไหนในเวทีท่องเที่ยวโลก

“ท่องเที่ยวไทย” อยู่อันดับไหนในเวทีท่องเที่ยวโลก

หากวัดกันในแง่จำนวนนักท่องเที่ยว แน่นอนว่าประเทศไทยติด 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางยอดนิยมอยู่เนืองๆ แต่ถ้าวัดกันในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม ด้านนโยบายการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คุณคิดว่าประเทศไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไรจาก 140 ประเทศทั่วโลก?

 ดัชนีความสามารถแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 2019 โดย WEF

จากรายงานการจัดอันดับศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั่วโลกฉบับปี 2019 โดย World Economic Forum ประเทศไทยได้รับอันดับที่ 31 จากทั้งหมด 140 ประเทศ (เพิ่มสูงขึ้นจากอันดับที่ 34 ในปี 2017) และหากเทียบกันเองในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 3 เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น

 

ถึงปัจจุบันเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ประเทศไทยเองก็ถือว่ามีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการท่องเที่ยว และด้านการคมนาคมทางอากาศ ที่ตอนนี้ประเทศไทยทำได้ดีเป็นอันดับที่ 10  14 และ 22 ของโลก ตามลำดับ

 

ในทางกลับกัน สำหรับปัจจัยที่ประเทศไทยควรปรับปรุงด่วน คือ ปัจจัยด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งรั้งท้ายอันดับที่ 130 ของโลก เช่น เรื่องการจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 การฟื้นฟูผืนป่า การบำบัดนำเสีย การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เป็นต้น รวมไปถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ปัจจัยด้านอนามัยและสุขภาพด้วย

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ถูกนำมาพิจารณาในการจัดอันดับศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นครอบคลุมหลากหลายประเด็นมาก นั่นหมายความว่าแทบจะทุกภาคส่วน และคนในทุกอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ก็อาจจะสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้ 


สำหรับ NIA เองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมหลากประเภท รวมถึงนวัตกรรมเชิง TravelTech ด้วยเช่นกัน โดยการสนับสนุนทุนให้กับบุคคลที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จและเปิดให้บริการจริงแล้ว เช่น  Traveligo  Airportels  TakeMeTour (อ่านรายละเอียดนวัตกรรมเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/NIAThailand/posts/2616115305092446)


หากคุณมีไอเดียธุรกิจด้าน TravelTech และสนใจต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง อย่าลืมติดตามเพื่อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมได้ที่ www.nia.or.th ไม่แน่ว่าวันหนึ่งนวัตกรรมของคุณอาจจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยไต่อันดับศักยภาพในการแข่งขันขึ้นไปเทียบชั้นประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่าง สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี ก็เป็นได้


ที่มา: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/