homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” เพื่อเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

NIA จัดกิจรรมชี้แจงการดำเนินงานการเปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” เพื่อเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ


NIA จัดกิจรรมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ พร้อมเปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” เพื่อเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

สำหรับการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการ Startup Thailand League ที่เน้นการอบรมและเวิร์กช็อป เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษา

2) โครงการ Pre-seed Funding ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มี 1 ในผู้ถือหุ้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

นอกจากนี้ NIA ยังมีพันธมิตรอย่างธนาคารออมสินที่จะมาช่วยส่งต่อความฝันของเหล่าสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการนี้ ให้มีเวทีและโอกาสในการก้าวกระโดดต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-017 5555 ต่อ 209 (สนามชัย) หรือ 410 (สุทธิรักษ์)

#NIA #Innovation #StartupThailand #YouthStartupFund