สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ผนึกกำลัง คูโบต้า ศูนย์ริสค์ และเนสท์ กรุ๊ป โชว์เคสสตาร์ทอัพสายเกษตรในงาน “AGrowth Demo Day”

News 17 ธันวาคม 2562 3,444

NIA ผนึกกำลัง คูโบต้า ศูนย์ริสค์ และเนสท์ กรุ๊ป โชว์เคสสตาร์ทอัพสายเกษตรในงาน “AGrowth Demo Day” สร้างแนวทางใหม่พลิกโฉมการเกษตรไทย


ภาคการเกษตรถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แรงงาน 25 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตร แต่ไทยยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืน NIA จึงร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และเนสท์ กรุ๊ป จัดตั้งโครงการ AGrowth โปรแกรมเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย

และหลังจากผ่านการอมรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้นมาตลอด 12 สัปดาห์ 10 สตาร์ทอัพในโครงการก็พร้อมมานำเสนอผลงานในงาน AGrowth Demo Day ให้แก่นักลงทุนนานาชาติ องค์กรภาครัฐ และเอกชน โดยเราจะได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตรแบบใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตรแม่นยำสูง การใช้โปรแกรมอัตโนมัติ การแบ่งปันเครื่องจักร การใช้โดรน การทำเกษตรในร่ม และการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร ผ่านกระบวนการเร่งสร้างให้เกิดการเติบโตและขยายผล ด้วยการทดสอบระบบสาธิต (Proof-of-Concept) ในประเทศไทย

โครงการ AGrowth จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย ที่จะช่วยให้เกษตรไทยมีนวัตกรรมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากนานาประเทศได้เข้าถึงระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย รวมถึงจะเป็นตัวเร่งในการสร้างสรรค์สตาร์ทอัพด้านการเกษตรรุ่นใหม่ในประเทศไทยให้มีความหลากหลายและเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย