homekeyboard_arrow_rightขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum”

มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ. Startup SE ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักวิจัย และอาจารย์
ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
โดยเป็นการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรที่พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม รวมทั้งการนำเสนอผลงานและแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ : โครงการนวัตกรรมที่จะเสนอขอทุนจาก สนช. /งานวิจัย/หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่สนใจ
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/AgTech ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mailto:agtech@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543 (มณฑา,นงนุช) 544 (สิรพัฒน์)

**เงื่อนไขการสมัคร: สนช. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมนนา
ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย