homekeyboard_arrow_rightเปิดครัว “SPACE-F” สานฝันกรุงเทพฯ สู่ FoodTech Silicon Valley EP.6 | NIAnatomy

เปิดครัว “SPACE-F” สานฝันกรุงเทพฯ สู่ FoodTech Silicon Valley EP.6 | NIAnatomy


🧑🍳 “วันหนึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นครัวของโลกและสร้างกรุงเทพให้เป็นฮับนวัตกรรมด้านอาหาร” เป้าหมายนี้ไม่ไกลเกินฝัน! เพราะตอนนี้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มขั้น ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการเร่งสร้าง FoodTech Startup เพื่อเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่พร้อมนำนวัตกรรมมาเสิร์ฟอาหารให้กับคนทั้งโลก 


และเพื่อคลายทุกข้อสงสัยว่านวัตกรรมจะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไร วันนี้ใน Episode ที่ 6 จึงได้ชวนทุกคนมาพูดคุยกับ “คุณเจด - จิตรภณ” นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ หรือผู้ดูแลโครงการ SPACE-F จาก NIA ถึงบทบาทการบ่มเพาะและเร่งสร้างการเติบโตให้กับ FoodTech Startup รวมถึงเรื่องการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสานฝันกรุงเทพฯ สู่ FoodTech Silicon Valley 


🎧 มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep6-nianatomy-podcast