homekeyboard_arrow_rightNIA เข้าร่วมการประชุม CLSA อาเซียน ประจำปี 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เข้าร่วมการประชุม CLSA อาเซียน ประจำปี 2562


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เข้าร่วมการประชุม CLSA อาเซียน ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติปาฐกถาพิเศษซึ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เปรียบเสมือนเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป

ภายในงานจะมีการให้ข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต้องเดินหน้าไปด้วยกันทั้งพื้นที่ และประชาชน เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในอาเซียนที่ถือเป็นตลาดที่สำคัญของโลกใบนี้ ซึ่งแต่ละประเทศแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งการเดินหน้าไปสู่อนาคตและการสร้างความเชื่อมโยงที่ต้องไปด้วยกันในทุกมิติ

#NIA #Innovation #Startup #CLSA #Thailand4 #CLSA2019 #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ