homekeyboard_arrow_rightNIA ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรม

NIA ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรม

สุดสัปดาห์นี้ NIA นำโดยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนช. ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา, ปัตตานี) เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
1. โครงการต้นแบบเท้าเทียมชนิด Multi Axial Ankle และ Dynamic Response Foot จากผลิตภัณฑ์ยางพารา
2. โครงการระบบการผลิตกือโป๊ะแบบกึ่งอัตโนมัติ
3. โครงการ พินซูก: ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์แบบเสร็จสรรพ
4. โครงการ ฟินเดลิเวอรี่: แพลตฟอร์มระบบซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ
5. โครงการ ยี่เทียนทัวร์: แพลตฟอร์มตลาดทัวร์ไทยสำหรับขายนักท่องเที่ยวจีน

ทั้งนี้ พบว่าโครงการทั้ง 5 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมี Passion ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งในบางโครงการได้รีบการตอบรับและมียอดสั่งซื้อจากคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว แม้โครงการจะยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ตาม