สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA และ KX จับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 หรือ Growth Program for Startups 2022

News 10 กรกฎาคม 2565 71

NIA และ KX จับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 หรือ Growth Program for Startups 2022


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 (Growth Program for Startups 2022) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), คุณประภาศิริ อรรถจินต์ Head of Venture Builder and Ecosystem บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด และ คุณศิริพร วุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรโครงการ ร่วมกล่าวต้อนรับและพูดถึงบทบาทในโครงการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่เข้าร่วมภายใต้โครงการจำนวน 18 ราย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทยกับแหล่งเงินทุน พัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมและระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ โครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2565 นี้

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและแนะนำถึงกลไกและโครงการของ NIA ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายในหัวข้อ “Growth startups in growth Digital Economy” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจที่เป็นดิจิทัล และความท้าทายในการประกอบธุรกิจในอนาคต เมื่อปัจจัยด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจในอนาคต รวมถึงปัจจัยที่มีแนวโน้มให้เกิดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจดิจิทัล

ปิดท้ายในช่วงบ่าย ที่ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง Mr. Edwin Diender Chief Innovation Officer, Huawei Technologies ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Data Driven or Driven by Data” โดยเป็นการให้ความรู้ผ่านประสบการณ์ทำงาน ในด้านความสำคัญของข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการเติบโต โดย Mr. Edwin ได้กล่าวว่า การที่จะเริ่มใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนหรือดำเนินการต่างๆ ภายใต้ธุรกิจดิจิทัลนั้น ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิดให้เป็นแบบดิจิทัลไปด้วย

ติดตามกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้ที่ https://www.nia.or.th/ หรือ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ https://econ.nia.or.th/