homekeyboard_arrow_rightNIA พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าพบและร่วมประชุมกับ ITM, NRDIO และ University of Technology Budapest

NIA พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าพบและร่วมประชุมกับ ITM, NRDIO และ University of Technology Budapest


คณะเจ้าหน้าที่จาก NIA พร้อมด้วย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงบูดาเปสต์ เข้าพบและร่วมประชุมกับ Ministry of Innovation & Technology (ITM), National Research, Development, and Innovation Office (NRDIO) และ University of Technology Budapest เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านระบบนวัตกรรมของไทยและฮังการี

โดยประเทศฮังการีถือเป็นประเทศในกลุ่ม V4 ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมดี แต่ด้วยขนาดและทรัพยากร รวมถึงระบบการปกครองที่เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นาน ทำให้ระบบและแนวคิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมยังเป็นแบบรวมศูนย์และอยู่ในระยะเติบโต จึงเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ทั้งในด้านเครือข่าย Startup ด้าน Futures Studies และด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

#NIA #Innovation #Startup #FuturesStudies #ITM #NRDIO 

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ