สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Pride Innovation "นวัตกรรมสีรุ้ง" | PACPODCAST EP.29

บทความ 30 มิถุนายน 2565 184


ก่อนหมดเดือนมิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวสีรุ้ง เดือนแห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง การยอมรับความหลากหลายทางเพศ และการแสวงหาความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ที่ถูกนำเสนอผ่านเทศกาลจนกลายเป็น Global Festival ไปแล้วอย่าง #PrideMonth  


แล้ว...นวัตกรรมเกี่ยวข้องอะไรกับความหลากหลายทางเพศ นวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนได้หรือไม่ ติดตามได้ใน PACPODCAST EP.29 Pride Innovation "นวัตกรรมสีรุ้ง" "🏳️‍🌈   


#NIA #NIAChannel #PACPodcast #PrideInnovation #นวัตกรรมสีรุ้ง