homekeyboard_arrow_rightMake it real, Social Innovation!

Make it real, Social Innovation!


เมื่อก่อนการแก้ไขและเข้าถึงปัญหาทางสังคมนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่เพราะยังขาดความคล่องตัวและความเข้าใจทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ มักเกิดขึ้นล่าช้าและไม่ตรงจุด ปัจจุบันจึงปรากฏภาคเอกชนหลายแห่งออกมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมให้เห็น และนี่คือ 3 ช่องทางที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

หนังสือ : Social Innovation


หนังสือ Social Innovation, Inc.: 5 Strategies for Driving Business Growth through Social Change

นักเขียน Jason Saul

เพราะภาพลักษณ์องค์กรในสายตาของสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ หนังสือมหัศจรรย์เล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณเองก็สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ด้วยกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ผ่านการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศด้านวัดผลกระทบทางสังคมอย่าง ‘Jason Saul’

สำหรับโลกที่เปลี่ยนไปในทุกเช้าที่ลืมตา ภายในเล่มจึงประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์แบบใหม่เพื่อรับมือสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ 5 กลยุทธ์เพื่อจัดการนวัตกรรมทางสังคมขององค์กร รวมถึงเส้นทางในการพัฒนาไปสู่กิจการเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะปฏิรูปบทบาทของธุรกิจในสังคมด้วยการเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นนวัตกรรมทางสังคม หนังสือเล่มนี้ควรค่าแล้วแก่การถูกนำไปวางไว้บนชั้นหนังสือเพื่อเป็นคู่คิดคุณ 

เว็บไซต์ : SOCIAL.NIA.OR.TH


เว็บไซต์ : SOCIAL.NIA.OR.TH

พื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำหรับให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Sectors) โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน, ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม, และหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน อันมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

พอดแคสต์ : กรุณาฟังอีกครั้ง PODCAST


พอดแคสต์ : กรุณาฟังอีกครั้ง PODCAST

พอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวของผู้คน สังคมและชีวิตจากการเดินทางรอบโลกผ่านคุณ ‘กรุณา บัวคำศรี’ พิธีกรและผู้ผลิตรายการ The World with Karuna ทาง PPTV HD ช่อง 36 การเดินทางของเธอจะทำให้เราพบประเด็นสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยรายการแต่ละตอนนั้นจะถ่ายทอดแง่มุมอันหลากหลายซึ่งนอกเหนือจากที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ในรูปแบบสบาย ๆ เพื่อให้คุณรับฟังมุมมอง ความรู้ และแรงบันดาลใจจากทุกมุมโลกได้ที่นี่ ตั๋วเดินทางรูปแบบเสียงที่จะพาคุณออกไปท่องโลกกว้างแม้กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานในออฟฟิศ