homekeyboard_arrow_rightIKEA : สรรสร้างนวัตกรรมเพื่อทุกชีวิต

สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่ว ๆ ไปในทุกวัน


ถ้าพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการในแง่ของการขาย การทำงาน พนักงาน และการขยายกิจการ คงจะไม่มีใครไม่รู้จักอิเกีย (IKEA) จากป่าเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของสวีเดนที่ทำให้เกิดไม้ขีดไฟ สู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน


แนวคิดของการทำธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่าองค์กรที่ดี คือองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนและนำพาสังคมให้ก้าวไปในทุก ๆ ด้าน ให้ความสำคัญกับผู้คนไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้า แต่คือพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตและทุกความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกับองค์กร รวมทั้งสินค้าที่จัดจำหน่าย


กลยุทธ์ที่เฉียบขาดที่ทำให้อิเกียเติบโตอย่างยั่งยืนคือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 3 สิ่งสำคัญ ได้แก่


1. สินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา


ด้วยแนวคิด Design for Everyone โดยเน้นรูปทรงที่เรียบง่ายเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ที่สุด ใช้นวัตกรรมนำการตลาดเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน  เริ่มตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบสินค้าที่คิดค้นร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคม ผู้นำในด้านต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่นด้วยเชื่อว่า นวัตกรรมคือการหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ ก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยการผสานแนวคิดยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อมที่นำไปต่อยอดควบคู่กับการตลาดโดยไม่ต้องรอให้เกิดกระแสอะไรขึ้นมา เน้นความเรียบง่าย สะดวกสบาย คล่องตัวขึ้นด้วยการผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ มี IKEA Home Lab ที่ทำการทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะยกระดับการใช้ชีวิตในบ้านไปอีกขั้นด้วยพื้นฐานของกระบวนการวิทยาศาสตร์


2. ผู้คนและโลกของเรา


โดยเชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งดี ๆ โดยไม่ต้องก้าวออกจากบ้าน เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยไอเดียที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วย ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ประหยัดพลังงาน เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนด้วยส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เสาะหาและวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก ทำงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ ตั้งเป้าหมายสู่ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างในวิถีทางของอิเกียด้วยพลังงานสะอาดและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตที่ยั่งยืน 


3. พนักงานทุกคน


ด้วยความเชื่อในศักยภาพของพนักงานมุ่งมั่นให้เกิดการเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยม สมรรถทางกายหรือแม้แต่อายุ เคารพในสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างเต็มความสามารถบนความเสมอภาค เติบโตไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจด้วยทัศนคติเดียวกัน สร้างค่านิยมให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้างในทุก ๆ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล้าที่จะแตกต่าง พร้อมรับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ๆ มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง และยังสามารถกำหนดเส้นทางอาชีพของตัวเองได้ตามเป้าหมายในอนาคต ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าความฝันคือสิ่งที่สร้างแนวคิดทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่บุคลากรคือผู้ที่ทำให้ฝันเป็นจริง


แหล่งที่มา : https://www.ikea.com/th/th/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html