สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Chiang Mai Innovation City เชียงใหม่เมืองนวัตกรรม ตอนที่ 2 EP.24 | PACPODCAST

บทความ 27 มกราคม 2565 2,011

เชียงใหม่พร้อมไหม? กับการยกระดับการเป็น “Northern Innovation Valley” ที่ครบในทุกมิติทั้ง การแพทย์ การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม พบกับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง 4 ท่านที่จะมาร่วมบอกเล่าความพร้อมของเชียงใหม่ในการเป็น "เมืองนวัตกรรม"

  • รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก หรือ SMID 
  • รศ.ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ หรือ MAID 
  • ศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเก่า สู่การเป็นย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กับภาพรวมโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น Chiang Mai City Lab, City Data Center, Smart Safety Zone 4.0 

#NIA #ChiangMai #InnovationCity #ChiangMaiCityofInnovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Startup #DigitalNomad #Podcast #PACPodcast