homekeyboard_arrow_rightกะเทาะไอเดีย Factorium : Tech Startup ที่ไม่ยึดติดกับไอเดียเดิมๆ Ep.11 | The Ideables

กะเทาะไอเดีย Factorium : Tech Startup ที่ไม่ยึดติดกับไอเดียเดิมๆ Ep.11 | The Ideables


ทำสตาร์ทอัพ อย่ายึดติดกับไอเดียเดิมๆ


ข้อแนะนำของ “คุณบาส สิทธิกร นวลรอด” CEO บริษัท System Stone ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Factorium ตัวช่วยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ สำหรับวิศวกรสายโรงงานผลิต


เพราะความยากของการทำ Tech Startup ไม่ใช่แค่การพัฒนานวัตกรรมดีๆ ขึ้นมา แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว ทดสอบ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ... ไปดูกันว่าวันนี้ Factorium ทำอะไรอยู่ และเติบโตไปไกลแค่ไหน พร้อมกันกับ The Ideables Episode นี้เลย!