homekeyboard_arrow_rightพัฒนานวัตกรรมไทยไปกับ 3 ตัวช่วย (ไม่) ลับ ฉบับ ‘NIA’

พัฒนานวัตกรรมไทยไปกับ 3 ตัวช่วย (ไม่) ลับ ฉบับ ‘NIA’


“ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)” กล่าวคือ ประเทศที่พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมอันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ เป็นเป้าหมายที่ ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)’ วางกรอบแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยตัวองค์กรมีความตั้งใจจะพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน การศึกษาและสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกัน นี่คือ 3 ตัวช่วย (ไม่) ลับ ฉบับ ‘NIA’ ที่คุณสามารถเลือกใช้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หนังสือ : 10th Year NIA : Toward Innovation Nation


เพราะบทบาทที่สำคัญกว่าคือการมุ่งหน้าสู่อนาคต หนังสือ ‘Toward Innovation Nation’ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปี สนช. ครั้งนี้ จึงต้องการนำเสนอให้เห็น ‘ภาคต่อ’ ของภาพยนตร์เรื่อง ‘ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ’ ที่ทางองค์กรได้ก้าวผ่านมา นั่นคือภายในเล่มได้กำหนด 10 ประเด็นนวัตกรรมที่เป็นประเด็นท้าทายในอนาคตและเป็นเป้าหมายที่ต้องได้รับการผลักดันต่อไปอย่างมุ่งมั่น โดยทั้ง 10 ประเด็นนั้นจะได้รับการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางความเป็นไปได้ในอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงจำนวน 10 ท่าน นับเป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้อันสะท้อนให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในระยะยาว รวมถึงช่วยกำหนดทิศทางสำหรับดำเนินการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ทาง สนช. ภูมิใจโดยเสมอมา

เว็บไซต์ : NIA.OR.TH


พื้นที่รวบรวมความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์, ด้านเทคโนโลยี, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาข้อมูลผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ, โบรชัวร์, โปสเตอร์, อินโฟกราฟิก, วิดิทัศน์, และบทความในบล็อก ทั้งหมดเพื่อเปิดโลกให้การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ พัฒนาไปในทิศทางที่เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ ‘ผู้ประกอบการ’ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ “นวัตกรรม” เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

พอดแคสต์ : NI .. เอ๊ะ


พอดแคสต์อัพเดทข่าวสารนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก ดำเนินรายการผ่านพิธีกร 2 คาร์แรกเตอร์ ได้แก่ ‘น้องเอ๊ะ’ สาวน้อยเสียงหวานตัวแทนความสงสัยด้านนวัตกรรมซึ่งมีบทบาทเดียวกับ ‘ผู้ฟัง’ และ ‘พี่อ๋อ’ ชายหนุ่มเสียงเข้มตัวแทนผู้มีความรู้เปรียบเสมือน ‘กูรูด้านนวัตกรรม’ โดยเนื้อหาที่ทั้งคู่หยิบมาเล่าผ่านบทสนทนาโต้ตอบกันเกี่ยวกับประเด็นของนวัตกรรมที่น่าสนใจนั้นจะถูกย่อยมาแล้วให้เข้าใจได้ง่ายแบบสั้น ๆ เพื่อให้คุณได้รู้จักและเข้าถึงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น