สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมือง (City Lab) ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation Data Access Platform)

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Governance for Open Data)

สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาน จ.ขอนแก่น

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ปี พ.ศ.2565

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

สร้างเมื่อ 14 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด

สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2564