สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเริ่มต้นจากโครงการ Startup Thailand League

สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 25 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร  Microsoft 365 Business Standard

สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2567)

สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)

สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2

สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 3)

สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2564